การประชุมหารือเตรียมการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖

0
5082

วันที่ ๓ ตุลคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมหารือเตรียมการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖(ตีช้างน้ำนอง แข่งเรือยาวโบราณ สานประเพณีสองฝั่งโขง เชื่อมโยงไหลกะจู้) โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่บุคลากรกองการศึกษาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาชั้น ๓ เทศบาลเมืองมุกดาหาร

S__24518725_0.jpg S__24518732_0.jpg S__24518738_0.jpg S__24518736_0.jpg S__24518727_0.jpg