งานไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลฯ เพื่อความปลอดภัยของชุมชนในช่วงฤดูฝน

0
71

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้ กองช่าง งานไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมแซม แก้ไขเปลี่ยนโคมและหลอดไฟ ตรวจสอบจุดไฟช็อตของเสาไฟฟ้าสาธารณะชุมชนในเขตเทศบาล ดังนี้ ถนนพิทักษ์สันติราษฎร์ หน้าวัดป่าศิลาวิเวก ชุมชนนาโปใหญ่ ชุมชนตาดแคนซอย ๔ และตาดแคนพัฒนา เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่และแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับจากสถานการณ์ช่วงฤดูฝน

126890_0.jpg 126894_0.jpg 126902_0.jpg 126905_0.jpg