เทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้รับใบประกาศผลงานดีเด่น อปท.ขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลที่มี LTC ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ดีเด่นชนะเลิศระดับจังหวัด

0
234

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร นายชัยณรงค์ แสงพันธ์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่งาน LTC เข้าร่วมรับใบประกาศผลงานดีเด่น อปท.ที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว Long Term Care ในชุมชนผ่านเกณฑ์ดีเด่นชนะเลิศระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล

254235_0.jpg 254236_0.jpg 254238_0.jpg 254237_0.jpg