งานสานสัมพันธ์ลีลาลีลาศ ครั้งที่ ๑ โรงเรียนมุกดาหาร

0
5465

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดงานสานสัมพันธ์ลีลาลีลาศ ครั้งที่ ๑ โดยมีนายวรญาณ บุญณราช เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมแก้วมุกดา โรงเรียนมุกดาหาร

S__24453146_0.jpg S__24453149_0.jpg S__24453150_0.jpg S__24453153_0.jpg