ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการสำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร

0
431

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหาร ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการสำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร ณ ห้องปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

S__23494757.jpg S__23494753.jpg