กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลเมืองมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ชุมชนศรีพัฒนา ๒

0
237

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยงานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลเมืองมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ชุมชนศรีพัฒนา ๒ โดยมีสุนัขและแมวเข้ารับบริการทั้งสิ้น ๑๑ ตัว

temp_c42eab6a43b1b6910d6391b3e72af977f_4888232625548649899_461326873004899.jpg temp_c42eab6a43b1b6910d6391b3e72af977f_4888232625548649899_461326872924378.jpg temp_c42eab6a43b1b6910d6391b3e72af977f_4888232625548649899_461326868958753.jpg temp_c42eab6a43b1b6910d6391b3e72af977f_4888232625548649899_461326868208180.jpg temp_c42eab6a43b1b6910d6391b3e72af977f_4888232625548649899_461326868715367.jpg