งานไฟฟ้า ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลฯ

0
5696

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้งานไฟฟ้า ออกซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ชุมชนคำสายทอง ชุมชนตาดเเคน ถนนคำสายทองวิทยา ชุมชนแก่นศิลานาลมโชย ซอยตาดแคน๑๖/๑ ชุมชนเขามโนรมย์ และซอยจันทร์เสนีย์

114500.jpg 114489.jpg 114483.jpg 114496.jpg