ประชุมคณะทำงานการเตรียมจัดตั้ง “ถนนวัฒนธรรมเมืองมุกดาหาร” ตามความคืบหน้าการจัดเตรียมงานฯ

0
170

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดประชุมคณะทำงานการเตรียมจัดตั้ง “ถนนวัฒนธรรมเมืองมุกดาหาร” ณ ห้องประชุมชั้น ๓ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยมีนายนนทภูมิ ตั้งปณิธานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานที่ประชุมและคณะทำงาน เป็นการประชุมติดตามความคืบหน้าในการเตรียมงาน ถนนคนเดินตลาดอินโดจีน(มุกดาหาร) ครั้งที่ ๒ โดยมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

LINE_ALBUM_2023.2.8_230208_6.jpg LINE_ALBUM_2023.2.8_230208_3.jpg LINE_ALBUM_2023.2.8_230208_1.jpg