ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

0
134

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสาธารณภัย การจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการจัดการเรื่องขยะมูลฝอย ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารฝ่ายยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองมุกดาหาร

2.3166226.jpg 3.3166250.jpg 5.31664145..jpg 4.3166417.jpg