โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ ณ สวนสาธารณะเฉลิยมพระเกียรติหนองเม็ก

0
51

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นางรองมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ จัดโดยกองช่าง ฝ่ายการโยธา ณ สวนสาธารณะเฉลิยมพระเกียรติหนองเม็ก โดยมี และนางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

3.LINE_ALBUM_-66__3.jpg 2.LINE_ALBUM_-66__0.jpg 5.LINE_ALBUM_-66__5.jpg LINE_ALBUM_-66__6.jpg