ลงพื้นที่วางแผนโครงการถนนคนเดินริมโขงมุกดาหาร ณ ชุมชนศรีบุญเรือง

0
75

วันที่ ๒๑ ธัวาคม ๒๕๖๕ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมาย นายนนภูมิ ตั้งปณิธานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ในฐานประธานคณะทำงานจัดเตรียมโครงการถนนคนเดินริมโขงมุกดาหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ลงพื้นที่สำรวจและวางแผนโครงการ ณ ชุมชนศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

320939106_1634318406988400_7216388641255637556_n.jpg 2.3029488.jpg 2.S__15777942.jpg