ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๕ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร พื้นที่ดำเนินการ ซอยมโนรมย์ ๑ (ชุมชนเขามโนรมย์) เทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
31

ดาวน์โหลด