ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๕ ตารางเมตร พื้นที่ดำเนินการ แยกถนนชยางกูร ข ถึงถนนวงค์คำปาน (ผ่านโรงน้ำแข็งเกียรติมุกดา) (ชุมชนนาโปน้อย) เทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
25

ดาวน์โหลด