ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง การจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕

0
86

ขอเชิญส่งเรือพายเข้าร่วมทำการแข่งขันในงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ (ตีช้างน้ำนอง แข่งเรือยาวโบราณ สานประเพณีสองฝั่งโขง เชื่อมโยงไหลกะจู้)

ดาวน์โหลด


ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร
เรื่อง กำหนดการจ่ายเงินเป็นค่ารางวัลแก่เรืองแข่งประเภทความเร็ว ค่าชักลากเรือ ค่าบำรุงทีมเรือ เรือประเภทความสวยงาม และกองเชียร์เรือแข่ง ในงานประเพณีแข่งเรือยาวออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ (ตีช้างน้ำนอง แข่งเรือยาวโบราณ สานประเพณีสองฝั่งโขง เชื่อมโยงไหลกะจู้)


ดาวน์โหลด


ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร
เรื่อง กำหนดระเบียบ กติกา ข้อบังคับ การแข่งขันเรือยาวประเภทความเร็วในการแข่งเรือยาวออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ (ตีช้างน้ำนอง แข่งเรือยาวโบราณ สานประเพณีสองฝั่งโขง เชื่อมโยงไหลกะจู้)


ดาวน์โหลด