พัฒนา ทำความสะอาดบริเวณไหล่ทาง ชุมชนแก่นศิลานาลมโชย

0
56

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ สั่งการให้ งานรักษาความสะอาด ร่วมกับ กองช่าง พัฒนา ทำความสะอาด เก็บขยะ และตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ชุมชนแก่นศิลานาลมโชย เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม โดยมี ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ ร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

5085b54a25661b873.jpg 1.jpg 356135ce3ab16604e.jpg 2f174fc247a47cbb5.jpg