งานไฟฟ้า ออกซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในหน้าฝน

0
48

วันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ สั่งการให้ กองช่าง งานไฟฟ้า ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณชุมชนต่างๆ ได้แก่ ซอยแสงอรุณ๓ ซอยตาดแคน๑/๑ ซอยตาดแคน๖,๗,๘,๙ ซอยพัฒนา ซอยประดับศรี ซอยสยาม ซอยคุ้มพล ชุมชนคำหอย ถนนวงศ์คำพา ซอยเรือนจำ๑ ถนนศรีบุญเรือง ถนนสำราญชายโขงใต้ ซอยขลิบบุรินทร์ ถนนวิวิธสุรการ ชุมชนศรีมุกดาหาร๑ และอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรเวลากลางคืน และช่วยเหลือรถกระเช้าซ่อมหลังคาเมรุ วัดอรุณรังษี

3.jpg 4f98f7999fdafe300.jpg 2bae71627b4979bf7.jpg 54450e84816a7c648.jpg