ทำบุญตักบาตร ตามโครงการพัฒนาบุคลากร ณ วัดศรีบุญเรือง

0
375

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. นาง สุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมาย นางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรีฯ นาย วสุ กาญจนกุล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณท่าน้ำ วัดศรีบุญเรือง

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg