เทศบาลฯ นำเจ้าหน้าที่ ออกฉีดล้างตลาดเทศบาล ๒

0
229

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ สั่งการให้ กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำรถบรรทุกน้ำพิรุณ ๗ ออกฉีดล้างทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาล ๒ เพื่อเสริมสร้างสุขลักษณะของตลาด

2d8ddbc362678017c.jpg 301487be5d907bdcf.jpg 418c0ac2fe79900fe.jpg 5d001b8faa0e48663.jpg