งานควบคุมโรคฯ ออกพ่นควันกำจัดยุง ป้องกันไข้เลือดออกในหน้าฝน

0
130

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณฺธานนท์ สั่งการให้ งานควบคุมโรคติดต่อฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำการออกพ่นควันกำจัดยุงบ้านพักแขวงการทาง หอเจ้าแม่สองนางสถิตย์ และอาคารท่าเทียบเรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นโรคติดต่อในหน้าฝน

1.jpg 22c14be0c6e152a68.jpg 4fbbf78d34e6d62b3.jpg 346720e6dac050da0.jpg 6.jpg