กองช่าง ออกตัดแต่งต้นไม้และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ตามคำร้องของประชาชน

0
60

วันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ สั่งการให้ กองช่าง ออกตัดแต่งต้นไม้ ตามหนังสือขอความอนุเคราะห์ของโรงเรียนมุกดาหาร บริเวณด้านหลังโรงเรียนและถนนด้านหลังสนามกีฬากลาง และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ซอยสาธุภาค ชุมชนนาโปกลาง ซอยคุ้มพล ตามที่ได้รับมอบหมายจากคำร้องของประชาชน

1.1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg