เทศบาลฯ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมโครงการ Search & Rescue การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

0
64

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมโครงการ Search & Rescue การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ EP.1 ณ กองบังคับการ สถานีเรือมุกดาหาร เพื่อฝึกซ้อมและเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินทางน้้ำ โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจาก หน่วย ZEAL กองทัพเรือ ทีมกู้ชีพโรงพยาบาลมุกดาหาร และมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร

2.1.jpg 3.1.jpg 2c3a0e949c73fa4ab.jpg 456ad25bfddfdef8a.jpg 5.jpg