ให้ขวัญกำลังใจกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0
85

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสุวรรณ ตั้งปณิธานนทน์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายนางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ พร้อมด้วยนางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนการบริหาร ให้ขวัญกำลังใจกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือกีฬาเปตอง ดนตรีไทย และแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์นานาชาติระดับประเทศ (คะแนนสูงสุดระดับประเทศ) ณ โรงเรียนทีโอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง)

001.jpg
132614.jpg
132615.jpg
132626.jpg
132631.jpg
1089176.jpg
1089177.jpg
1089179.jpg
1089180.jpg
1089181.jpg