พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวัน “วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

0
121

๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายนางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวัน “วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี ณ อาคาร ๒๕๐ ปี จ.มุกดาหาร

001.jpg
99339.jpg
99340.jpg
99341.jpg
99342.jpg
99343.jpg
99344.jpg
99346.jpg
99347.jpg