พิธีเปิดเมืองมุกดาหาร Mukdahan Reopening กิจกรรม “บ้านสวยเมืองสะอาด”

0
138

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดเมืองมุกดาหาร Mukdahan Reopening กิจกรรม “บ้านสวยเมืองสะอาด” โดยมีนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร กล่าวรายงาย พร้อมทั้งมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณถนนสมุทรศักดารักษ์ เทศบาลเมืองมุกดาหาร

588874.jpg
588879.jpg
588880.jpg
588881.jpg
588882.jpg
588883.jpg
588884.jpg
588885.jpg
588875.jpg
588876.jpg
588877.jpg
588878.jpg