การประชุมคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรี เพื่อเป็นผู้แทนระดับจังหวัด

0
87

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เข้าร่วม
การประชุมคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรี เพื่อเป็นผู้แทนระดับจังหวัดไปคัดเลือกคณะกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าวชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

2BECF402-2875-46AF-9925-5731C7902BCE.jpg
9F0B8DE0-B6AF-4902-AF67-9F6A21BAFE79.jpg
D49B55FC-88B1-4D84-90DE-A510DA9C4C0A.jpg