พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองมุกดาหาร ประกอบด้วยอนุสาวรีย์เจ้าจันทกินรี ศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง พระพุทธสิงห์สอง วัดศรีมงคลใต้(พระอารามหลวง) และเจ้าแม่สองนางพี่น้อง ในช่วงเทศกาลออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔

0
142

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับส่วนราชการภาครัฐ องค์กรเอกชน ตลอดจนประชาชน ในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองมุกดาหาร ประกอบด้วยอนุสาวรีย์เจ้าจันทกินรี ศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง พระพุทธสิงห์สอง วัดศรีมงคลใต้(พระอารามหลวง) และเจ้าแม่สองนางพี่น้อง ในช่วงเทศกาลออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔

1DBDC61C-BDA7-4E55-8A59-5B1A1907EDCC.jpg
D3DBA614-D781-462D-9934-D897E666DA30.jpg
EB0DCB72-3DC5-4AE5-8099-DFC0A3044141.jpg
47430840-F1A2-4685-8BFE-D6DC1F0A30EC.jpg
C1100E57-2593-44C4-9B0A-EDC2CF9F7109.jpg
B8D1200E-CD1B-4E7F-8549-B5F8626F7314.jpg
2B0BCEF9-01C3-4F0A-8CA6-06B5CF56BE2D.jpg
AE530EA1-BCE0-49EF-8FD6-648F46B01CEE.jpg
D3A7B7F5-B6D0-46BC-8917-0ADEACC9C1D7.jpg
4B9B2088-3606-4BD8-9552-E41103108CC9.jpg
40B31B1C-897B-4493-93ED-669E9BF07726.jpg
39E4C58E-C0B0-42C7-ADDC-2E94BB177E02.jpg
45E79535-E041-4D7B-9C64-CDA19A2229EF.jpg
772A9F3F-2B96-4188-AB73-33B979ED1533.jpg
3F17FABB-139B-4625-AD21-1A07BA038573.jpg
CC4B78B9-2832-4B30-BAFA-7B9BB6BF583B.jpg
EF9AE50E-ACAC-4A41-8DF1-6D515147412F.jpg
9BB5A0CE-3FE5-427A-8D2B-588081182D2F.jpg
A9E755FA-DA2F-4562-A7B7-D795BA8D314A.jpg
DE0A3F48-0C41-403C-969C-F21299E09B8C.jpg
6D26C72F-5B52-4D2A-B740-B1BBA25CC2DE.jpg
09D172A7-9502-45D6-82E5-823F0FCB57B3.jpg
47F7C0DF-8C0D-4328-93CB-D66F12B92196.jpg
D61812DC-7766-4A37-B39A-E63E740D3426.jpg
3FBD30C8-82B4-4997-BB43-C7475216A573.jpg
14A00CCD-204A-4786-B88D-EBFAB98A8B66.jpg
6B2DD8D7-D764-43A1-89A7-FF7E7233BDD5.jpg
E6E36216-5B2E-4A70-AF40-DD09E7352CD8.jpg
7CA716A7-6AE9-4DEF-BFE0-30BF188BE757.jpg
47939FBF-8AC2-49B5-A6F9-A4AFDE9B0C37.jpg
FD6612D7-30EF-45A3-BF23-BEEA67568226.jpg