งานสวดพระอภิธรรม บิดาผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

0
49

วัน​ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. ดร.อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์​ ส.ส.มุกดาหาร​ เขต ๑ นายบุญฐิน ประทุมลี ส.ส.มุกดาหาร ​เขต ๒ พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นาวาอากาศตรีบรรเจน มั่งคั่ง บิดานายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร บางเขน ศาลา​ ๒ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg