ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ covid -19 ณ พื้นที่เป้าหมาย บริเวณท้ายซอยข้างเรือนจำมุกดาหาร ชุมชนแก่นศิลานาลมโชย

0
118

๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้งานรักษาความสะอาดร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ covid -19 ณ พื้นที่เป้าหมาย บริเวณท้ายซอยข้างเรือนจำมุกดาหาร ชุมชนแก่นศิลานาลมโชย เพื่อเป็นการป้องกันให้กับประชาชนบริเวณใกล้เคียง

A336A1BB-A360-4C98-A7B8-94140A0DB676.jpg
1735EA01-E333-4B2D-A07F-FA87D960B282.jpg
00BE5C8A-645E-4855-AC39-97F2D0E6DF15.jpg
F5674EEC-57BB-4116-8057-B7198C710DDD.jpg