ประชุมชี้แจงคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

0
252

๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคณะที่ปรึกษา ร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร โดยผ่านระบบประชุมทางไกล Aplication Zoom ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

S__1876044.jpg
S__1876046.jpg
S__1876047.jpg