ประกาศ บัญชีรายชื่อชายไทยที่ต้องแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ภายใน พ.ศ.๒๕๖๔

0
21