ทำการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง covid – 19 บริเวณเป้าหมาย ซอยตาดแคน ๒๒ ชุมชนตาดแคน ๒

0
68

๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยประธานชุมชนตาดแคน ๒ ทำการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง covid – 19 บริเวณเป้าหมาย ซอยตาดแคน ๒๒ ชุมชนตาดแคน ๒ และทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจกับผู้ที่อาศัยในบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อไป

001.jpg
1620785.jpg
1620823.jpg
1620824.jpg
1620826.jpg
1620827.jpg