โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) อัดวีดีโอเข้าร่วมแข่งขันเป็นตัวแทนจังหวัดมุกดาหาร ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๒๐

0
46

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายนางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหาร คณะครู ในการให้กำลังใจครู นักเรียน โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) อัดวีดีโอเข้าร่วมแข่งขันเป็นตัวแทนจังหวัดมุกดาหาร ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๒๐ ถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

232980.jpg
232981.jpg
232982.jpg
232983.jpg
232984.jpg
232985.jpg