ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันเชื้อโรค ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองมุกดาหาร

0
86

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันเชื้อโรค ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองมุกดาหาร

014ea6b32876d35a6e.jpg
02854f8ea069b79082.jpg
0328b4d0e4e5c45c35.jpg