ฉีดล้างทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส covid-19 ณ ตลาดสดเทศบาล ๒

0
66

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
สั่งการให้งานรักษาความสะอาดร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำการฉีดล้างทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส covid-19 ณ ตลาดสดเทศบาล ๒

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg