ประชุมกรรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

0
55

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

S__1556920.jpg
S__1556922.jpg
S__1556923.jpg