ลงทะเบียนจองเพื่อฉีดวัคซีน โควิด-๑๙ เคลื่อนที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนนาโปใหญ่ (วันที่ ๑)

0
622

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองมุกดาหารร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหาร รับลงทะเบียนจองเพื่อฉีดวัคซีน โควิด-๑๙ เคลื่อนที่ สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปและผู้ป่วย ๗ กลุ่มโรคเรื้อรัง ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนนาโปใหญ่

2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg