การตรวจติดตาม โครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

0
97

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และคณะตรวจติดตามประเมินผล โครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การดำเนินการตามโครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาดฯ ของเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยมี นายวสุ กาญจนกุล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร หัวหน้าส่วนฯ ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานการตามโครงการฯ

238b1ea215f91ebdb.jpg
37b8e71b9b515b491.jpg
49638a3995e38c42c.jpg