ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร​ เรื่อง แผนตารางการปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ ๑๙ เมษายน – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

0
265

แผนตารางการปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ ๑๙ เมษายน – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

491018.jpg
491019.jpg