โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

0
83

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้ง ซึ่งจัดโดยศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ที่จะเกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นี้ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียติกาญจนาภิเษกเทศบาลเมืองมุกดาหาร