อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตที่ ๒ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑-๑๕

0
50

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลเมืองมุกดาหาร อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตที่ ๒ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑-๑๕ ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร โดย ร.ต.อ.ทักษิณ​ ธงศรี​ กกต.เทศบาลเมืองมุกดาหาร เป็นประธานการอบรม โดยมีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน