นายวสุ กาญจนกุล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารจักการขยะอินทรีย์มุกดาหาร

0
103

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวสุ กาญจนกุล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารจักการขยะอินทรีย์มุกดาหาร เพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารจักการขยะอินทรีย์ในจังหวัดมุกดาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ เทศบาลเมืองมุกดาหาร