การรับสมัคร​​ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร​ และนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร (วันแรก)

0
374

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (วันแรก) การรับสมัคร​​ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร​ และนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร ที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

มีผู้มายื่นใบสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร จำนวน ๓๖ ท่าน และนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร จำนวน ๒ ท่าน ดังนี้