ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

0
294

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้จัดประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในรับสมัครและจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรี ให้มีความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยมีคณะกรรมการการฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองมุกดาหาร (ชั้น ๓) สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร