การดำเนินโครงการให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ​ ในปีงบประมาณ​ พ.ศ. ๒๕๖๔

0
219

วันที่​ ๑ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๔​ เวลา​ ๑๓.๓๐ น.​ นายวสุ​ กาญจนกุล​ รักษาการปลัดเทศบาล​ ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร​ ทำหน้าที่ต้อนรับ​ นางสาวรวีวรรณ แสนสวาสดิ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ และนางสาววรรณศรี พิเมย เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จาก สำนักงาน​ ป.ป.ช.จังหวัดมุกดาหาร​ ในการดำเนินโครงการให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ​ ในปีงบประมาณ​ พ.ศ. ๒๕๖๔​ และให้คำปรึกษาเสนอแนะแนวทางในการนำหลักธรรมมาภิบาลไปปฎิบัติและยกระดับผลการประเมิน ITA ให้แก่หน่วยงานของภาครัฐ ณ​ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมุกดาหาร

01.jpg
02.jpg
03.jpg