การเปิดการรับตรวจสอบด้านการคลัง

0
206

๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในการเปิดการรับตรวจสอบด้านการคลัง โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร นางมณีรัตน์ ภาวศิลป์ พร้อมเจ้าหน้าที่ แจ้งการตรวจสอบในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ เทศบาลเมืองมุกดาหาร

S__29532226.jpg
S__29532227.jpg