ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร​ เรื่อง ให้สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร​ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

0
187

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร​
เรื่อง ให้สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร​ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ