ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร และหัวหน้าฝ่าย/งาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

0
225

๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร และหัวหน้าฝ่าย/งาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๓

S__13025289959652913609a6bd.jpg
S__13025291792de8964bae02c4.jpg
S__1302529216e34673dbe27414.jpg