ร่วมการประชุมปรึกษาหารือโครงการซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีน

0
124

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือโครงการซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีน โดนมีนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องรับรองภูผาเทิบ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

S__12541988.jpg
S__12541990.jpg
S__12541991.jpg