ทำการตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในจุดต่างๆ ในเขตเทศบาล เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัยในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔

0
118

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นายวสุ กาญจนกุล รักษาการปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารกองฝ่ายต่างๆ ทำการตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในจุดต่างๆ ในเขตเทศบาล เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัยในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔

01ab4fb28cab0041d8.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg