ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา จังหวัดปทุมธานี ที่ได้จัด”โครงการพัฒนาผู้นำชุมชนตัวแทนชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็งประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔”

0
60

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดย นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นายพยุงพงษ์ บุญเติม รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา จังหวัดปทุมธานี ที่ได้จัด”โครงการพัฒนาผู้นำชุมชนตัวแทนชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็งประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔” ณ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ ธันวามคม ๒๕๖๓

88453.jpg
88456.jpg
88460.jpg
88461.jpg